हाइब्रिड वाइपर ब्लेड

  • धेरै सवारी साधनहरूको लागि नयाँ म्युटिफंक्शनल वाइपर ब्लेड

    धेरै सवारी साधनहरूको लागि नयाँ म्युटिफंक्शनल वाइपर ब्लेड

    मोडेल नम्बर: SG550

    परिचय:

    मल्टीफंक्शनल हाइब्रिड वाइपरमा 5 एडेप्टरहरू छन्, जुन एडेप्टरहरू परिवर्तन गरेर 99% सवारी साधनहरूको लागि उपयुक्त छ, स्थापना गर्न सजिलो छ, र सबै मौसममा फिट हुन्छ।तपाईंलाई नयाँ सुरक्षित ड्राइभिङ अनुभव दिनुहोस्।हामी विश्वका सबै ग्राहकहरूलाई मल्टिफंक्शनल हाइब्रिड वाइपर ब्लेड समाधान र व्यावसायिक सेवाहरूको पूर्ण दायरा प्रदान गर्दछौं।OEM/ODM/ODM स्वीकार गर्नुहोस् र हामी ग्राहकहरूको आफ्नै डिजाइन स्वीकार गर्न सक्छौं!